Puber

Je puber ontwikkelt zich snel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het (opstandige) gedrag, het mediagedrag en de gezondheid van je puber. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Vrije tijd vinden pubers belangrijk. Ze trekken er graag met vrienden op uit. Ze gaan ook steeds meer ontdekken en experimenteren, zoals drank, drugs en roken. Hoe ga je er als ouder mee om als je puber met deze genotmiddelen in aanraking komt? Je puber zit op de middelbare school, maar kiest straks een vervolgstudie. Misschien wil je puber ook wel een baantje om extra geld te verdienen. Hoe kun je je kind hierin steunen en begeleiden?

Tics

Als je puber tics heeft, dan maakt het ongewild geluiden en/of bewegingen. Het kan bijvoorbeeld gaan om oogknipperen, trekken met de mond of neus, een keelgeluid maken of kuchen. Of het maken van gebaren of roepen van woorden of zinnen. Meestal gaan tics na verloop van tijd vanzelf weer over.

Ontstaan van tics

Tics komen vrij veel voor bij kinderen als ze opgroeien. Vaak ontstaan ze ergens tussen het vierde en twaalfde jaar. Tics hebben niets met opzettelijk gedrag te maken. Het komt uit de hersenen en kinderen kunnen er niets aan doen. Vaak zijn ze zich ook niet bewust dat ze het doen.

Tips voor omgaan met tics

Als je kind tics heeft, kun je het volgende doen:

  • Blijf er rustig onder, accepteer het en ga met je kind om zoals je normaal ook doet. Meestal gaan tics na verloop van tijd vanzelf weer over.
  • Wordt je kind zich bewust van de tics? Leg dan uit dat je kind er niets aan kan doen en dat de tics vaak vanzelf weer over gaan. Als je druk legt op je kind ermee te stoppen, kan het gespannen worden. Dat kan de tic verergeren.
  • Vraag eventueel aan de mentor of je kind in de klas ook tics heeft. Is dat zo, vraag dan of de leraren er hetzelfde mee om willen gaan als jij. Zo voelt je kind zich op school ook veilig.
  • Houd in de gaten of je kind ermee wordt gepest. Stimuleer je puber dan om uitleg over tics te geven in de klas en aan andere leeftijdsgenoten.

Hulp van buitenaf

Het kan zijn dat de tics binnen een paar maanden niet vanzelf overgaan of dat je puber er last van krijgt. Of misschien denk je dat je kind een tic-stoornis heeft. Dan is het goed om naar de huisarts te gaan.

Tic-stoornis

Een tic-stoornis is iets anders dan het tijdelijk hebben van tics. Een tic-stoornis komt ook veel minder voor. Als je kind een tic-stoornis heeft, heeft een kind bijna iedere dag meerdere keren tics. Een voorbeeld hiervan is de stoornis van Gilles de la Tourette. Als een tic verdwijnt, komt er vaak een andere tic voor in de plaats of ze zijn er gelijktijdig.

Wil je meer weten over deze aandoening? Kijk dan eens op de website Tourette.nl. Dit is de patiëntenvereniging waar je informatie, blogs en lotgenotenbijeenkomsten voor ouders van kinderen met tic-stoornissen of Tourette vindt.