Professionals

In regio Parkstad werken zes gemeenten met elkaar samen, ook op het gebied van jeugdhulp. Daarnaast vallen de Parkstad-gemeenten onder de overkoepelende regie van Zuid-Limburg, via Inkoop Maastricht. Ben jij benieuwd naar wat er voor ouders en kinderen in Parkstad zoal aan (preventief) opvoedaanbod is? En welke expertise andere jeugdprofessionals in de regio hebben? Hoe jij je kunt bijscholen? Op deze pagina lees je er meer over.

1Gezin 1Plan 1Regisseur

De gemeenten in Zuid-Limburg werken volgens het principe van 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R). Dit is ook de basis van de Jeugdwet. Hiervoor wordt een vast format aangehouden dat voor alle relevante professionals toegankelijk en inzichtelijk is. In dit format wordt nieuwe informatie voortdurend bijgewerkt. Het gezamenlijk met het gezin opstellen en periodiek monitoren van een Gezinsplan moet bijdragen aan een goede afstemming tussen het gezin en betrokken hulpverleners.

naar de website

Aanmelden of verwijzen jeugdhulp

De gemeente waarin het hulpbehoevende kind woont (ingeschreven staat), organiseert en betaalt de jeugdhulpverlening. Gezinnen met een hulpvraag moeten daarom contact (laten) opnemen met hun eigen gemeente. Gezinnen kunnen ook met hun huisarts, kinderarts of contactpersoon van de GGD bespreken dat ze hulp nodig hebben. Als je als professional betrokken bent bij een gezin, vraag dan vooraf altijd toestemming voor overleg voordat je contact legt met andere partijen.

neem contact op

Kansrijke start en zorgpaden

De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Wat er in de periode voor, tijdens en na de geboorte gebeurt, heeft grote invloed op de ontwikkeling en gezondheid van kinderen. Nu en later. Daarom is het belangrijk om snel hulp in te schakelen voor kwetsbare zwangeren of jonge gezinnen met problemen. Via de zorgpaden zie je meteen waar je lokaal terecht kunt.

naar de website

Meer informatie over jeugdhulp Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg zijn er met verschillende partners en over verschillende thema’s samenwerkingsafspraken gemaakt, daarover lees je meer op de Jeugdhulp-website. Ook vind je er alle informatie die je nodig hebt om een gezin in Parkstad op de goede manier te ondersteunen.

naar de website

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling grijpen diep in het leven van kinderen in. Geweld of de dreiging van geweld zorgt ervoor dat kinderen zich onveilig voelen. Een kind dat in bed ligt, hoort vaak meer dan de ouders zich realiseren. Ook als ze niets horen, voelen kinderen vaak de spanning en de stress. Kinderen verdienen het nooit te worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. In Parkstad gebeurt veel om huiselijk geweld te voorkomen of te stoppen. En jij kunt daarbij helpen.

Meldcode HG&K

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (HG&K) helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling.  Bent u op zoek naar informatie over spanningen thuis tijdens de corona maatregelen? In de brochure ‘Wees alert op de thuissituatie‘ staan tips om hierover in gesprek te gaan met een cliënt, ouder(s) en/of kind.

Hoe werkt de meldcode?

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook voor psychisch of seksueel geweld en voor verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het doen van een melding bij Veilig Thuis.

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

 1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
 2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
 5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Ondersteuning professionals bij beslissing

In stap 5 nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:

Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

 • de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
 • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
 • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Is hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk? Dan is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. Het afwegingskader in de meldcode ondersteunt de professional bij de beslissing of melden noodzakelijk is of dat het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. In het afwegingskader staat wanneer dat volgens de normen van de eigen beroepsgroep het geval is. Er zijn afwegingskaders voor verschillende beroepsgroepen. 

De 5 stappen legt de professional vast in een cliëntdossier, patiëntdossier of leerlingdossier of een ander registratiesysteem. Lees meer over de meldcode en dossiervorming. Of bekijk de video Documenteren in de meldcode.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van de meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

Werkgevers in deze sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kun je kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vragen en praktische tips over de meldcode

Bekijk de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor hulpmiddelen en praktische tips. Je vindt er bijvoorbeeld de Meldcode-app voor professionals van verschillende beroepsgroepen. De app helpt om de 5 stappen van de meldcode te doorlopen. 

Bron: Rijksoverheid

Geef kindermishandeling geen toekomst

Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en doeltreffend mogelijk aan te pakken.

naar de website

Contactgegevens per gemeente

Omdat de gemeente waarin het kind of het gezin woont verantwoordelijk is voor de organisatie en uitvoering van de Jeugdwet, kun je met vragen of meldingen contact opnemen met de gemeente waar het kind ingeschreven staat. Contactgegevens van de gemeenten vind je hieronder:

Brunssum

toegangjeugd@brunssum.nl

045 5278430

ma t/m do van 9.00 tot 12.00 uur

Heerlen

sociaalportaal@heerlen.nl

045 5604004

ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur

Kerkrade

teamjeugdengezin@impulskerkrade.nl

045 546351

ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur

Voerendaal

teamjeugdvoerendaal@jenshelpt.nl

045 5602561

ma t/m vrij van 9.00 tot 12.30 uur

Simpelveld

jeugdengezin@simpelveld.nl

06 38757541

ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur

Landgraaf

gemeente@landgraaf.nl

14045

ma t/m vrij van 8.30 tot 12.30 uur