Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. Jouw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Heb je een hulpvraag?

Gezinnen die een hulpvraag hebben, kunnen op verschillende plekken terecht: bij de (huis)arts, bij de eigen gemeente (afdeling Jeugd) en bij een betrokken hulpverlener. Samen kunnen jullie onderzoeken welke hulpverlening past bij jouw vraag.

Onderaan deze pagina kun je per gemeente terugvinden waar, bij wie en hoe je jouw hulpvraag kunt stellen.

Jens helpt

In Parkstad werken gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal samen in de uitvoering van de Jeugdwet. Hiervoor hebben zij JENS opgericht. JENS is een organisatie die preventieve* en ambulante** jeugdhulp biedt in deze gemeenten.

*preventief: om (erger) te voorkomen
**ambulant: bij de betrokkenen thuis

naar de jens-website

Beschermingstafel Jeugd Parkstad

Er zijn zorgen over je gezin of de ontwikkeling van je kinderen. Deze zorgen zijn met je besproken, maar het is nog niet gelukt om deze zorgen weg te nemen.

De hulpverlener bespreekt met jou dat hij aanmelding bij de Beschermtafel overweegt. Klik op de link hieronder om meer te lezen.

Meer informatie

AKJ voor ouders

Wanneer je als (pleeg)ouder of verzorger met jeugdhulp te maken krijgt, is er vaak al veel gebeurd. Het doel van jeugdhulp is om jou en jouw kind(eren) zo goed mogelijk te helpen. Maar soms gaat het niet zoals je wilt of verwacht. AKJ is er om je te helpen. Zij ondersteunen je bij het verwoorden van je klacht.

naar de akj-website

Route jeugdhulp per gemeente

Gemeente Brunssum

Ik heb een hulpvraag voor mijzelf of mijn gezin. Wat nu?

In Brunssum kunt u voor vragen over of hulp bij opvoeden terecht bij Team Jeugd.

Heeft u vragen of bent u op zoek naar informatie dan kunt u mailen
naar toegangjeugd@brunssum.nl of bellen naar telefoonnummer 045-5278630.
Team toegang is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur.

In een jeugd crisissituatie kunt u op werkdagen tot 17.00 uur bellen op 045-5278430.

Hoe gaat zo’n telefoongesprek?

Als je belt met Team Toegang Jeugd krijg je een toegangsmedewerker aan de lijn waarmee jij je vraag of probleem kunt bespreken. Soms krijg je telefonisch advies en in andere gevallen maakt de toegangsmedewerker een melding van jouw vraag. De toegangsmedewerker noteert in dat geval je persoons- en contactgegevens (geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer etc.). Hij of zij zorgt ervoor dat je op korte termijn wordt teruggebeld door de juiste persoon.

Crisishulp Jeugd voor dringende hulp buiten kantoortijden en in het weekend

Heb je buiten kantoortijden een dringende situatie die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag?

Dan kun je contact opnemen met Crisishulp Jeugd via telefoonnummer: 043-6045777. Crisishulp Jeugd kijkt dan samen met jou en je gezin op welke manier de situatie weer tot rust kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op de website: Crisishulp Jeugd (xonar.nl)

Gemeente Heerlen

Ik heb een hulpvraag voor mijzelf of mijn gezin. Wat nu?

Stel je hulpvraag aan team Toegang Jeugd van gemeente Heerlen. Je kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bellen naar 045-5604004 (Toets 1: Jeugd). Ook kun je mailen naar sociaalportaal@heerlen.nl. Je kunt met jouw hulpvraag ook terecht bij je huisarts, kinderarts of GGD-Jeugdarts. Zij kunnen ook verwijzen naar geschikte vormen van jeugdhulpverlening als dit nodig is.

Hoe gaat zo’n telefoongesprek?

Als je belt met team Toegang Jeugd krijgt je een jeugdconsulent aan de lijn waarmee jij je vraag of probleem kunt bespreken. Soms krijg je telefonisch advies en in andere gevallen maakt de consulent een melding van jouw vraag. Zo kan een hulpverlener contact opnemen om je verder te helpen. De jeugdconsulent noteert in dat geval je persoons- en contactgegevens (geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer etc.). Hij of zij zorgt ervoor dat je op korte termijn wordt teruggebeld door de juiste persoon. Als de nood hoog is, gebeurt dat snel.

Jeugdhulpverlening door JENS

JENS Helpt voert voor de gemeente Heerlen de jeugdhulpverlening uit. Wil je gebruik maken van jeugdhulpverlening, zoals bijvoorbeeld opvoedondersteuning, kom je dus bij JENS Helpt terecht. Voor meer informatie over hun diensten, kun je terecht op de website van JENS: JENS – JENS helpt

Crisishulp Jeugd voor dringende hulp buiten kantoortijden en in het weekend

Heb je buiten kantoortijden een dringende situatie die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact opnemen met Crisishulp Jeugd via telefoonnummer: 043-6045777. Crisishulp Jeugd kijkt dan samen met jou en je gezin op welke manier de situatie weer tot rust kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op de website: Crisishulp Jeugd (xonar.nl)

Gemeente Kerkrade

Ik heb een hulpvraag voor mijzelf of mijn gezin. Wat nu?

  • Vragen over opvoeden en opgroeien

Je kunt met al je vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij team Jeugd en Gezin van Impuls.

Impuls is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via het telefoonnummer 045-5456351. Je kunt ook een e-mail sturen naar teamjeugdengezin@impulskerkrade.nl

  • Gespecialiseerde jeugdhulp

Heb je ondersteuning nodig in de vorm van gespecialiseerde jeugdhulp, waarvoor een verwijzing of beschikking nodig is? Dan neem je contact op met Team Jeugdhulp van de gemeente Kerkrade. Je krijgt dan een consulent aan de telefoon die samen met jou je hulpvraag bespreekt en kijkt naar de vervolgstappen. Een vervolgstap kan een doorverwijzing naar het voorliggend veld zijn of een ‘keukentafelgesprek’ met een consulent waarin je samen op zoek gaat naar passende hulp. De afspraak voor het keukentafelgesprek wordt direct met je gepland. Tijdens het keukentafelgesprek wordt bekeken welke hulpverlening toereikend is voor jou en jouw gezinssituatie.

Team Jeugdhulp Kerkrade is van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.00 uur via het telefoonnummer 045-5676767; optie 3. Je kunt ook een e-mail sturen naar jeugdhulp@kerkrade.nl

Crisishulp Jeugd voor dringende hulp buiten kantoortijden en in het weekend

Heb je buiten kantoortijden een dringende situatie die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact opnemen met Crisishulp Jeugd via het telefoonnummer: 043-6045777. Crisishulp Jeugd kijkt dan samen met jou en je gezin op welke manier de situatie weer tot rust kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op de website: Crisishulp Jeugd (xonar.nl)

Gemeente Landgraaf

Ik heb een hulpvraag voor mijzelf of mijn gezin. Wat nu?

Stel je hulpvraag aan team Toegang Jeugdteam van gemeente Landgraaf. Je kunt op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur bellen met 14045 van de gemeente Landgraaf. Je wordt dan doorverbonden met onze medewerker. Ook kun je mailen naar gemeente@landgraaf.nl. Je kunt met jouw hulpvraag ook terecht bij je huisarts, kinderarts of GGD-Jeugdarts. Zij kunnen ook verwijzen naar geschikte vormen van jeugdhulpverlening als dit nodig is.

Hoe gaat zo’n telefoongesprek?

Als je belt met Toegang Jeugdteam krijg je een jeugdconsulent aan de lijn waarmee jij je vraag of probleem kunt bespreken. Soms krijg je telefonisch advies en in andere gevallen maakt de consulent een melding van jouw vraag. Zo kan een hulpverlener contact opnemen om je verder te helpen. De jeugdconsulent noteert in dat geval je persoons- en contactgegevens (geboortedatum, naam, adres, telefoonnummer etc.). Hij of zij zorgt ervoor dat je op korte termijn wordt teruggebeld door de juiste persoon. Als de nood hoog is, gebeurt dat snel.

Jeugdhulpverlening door JENS

JENS Helpt voert voor de gemeente Landgraaf de jeugdhulpverlening uit. Wil je gebruik maken van jeugdhulpverlening, zoals bijvoorbeeld opvoedondersteuning, kom je dus bij JENS Helpt terecht. Voor meer informatie over hun diensten, kun je terecht op de website van JENS: JENS – JENS helpt

Crisishulp Jeugd voor dringende hulp buiten kantoortijden en in het weekend

Heb je buiten kantoortijden een dringende situatie die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? Dan kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact opnemen met Crisishulp Jeugd via telefoonnummer: 043-6045777. Crisishulp Jeugd kijkt dan samen met jou en je gezin op welke manier de situatie weer tot rust kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op de website: Crisishulp Jeugd (xonar.nl)

Gemeente Simpelveld

Ik heb een hulpvraag voor mezelf of mijn gezin? Wat Nu?

Heeft u zelf een hulpvraag, stel deze dan aan Jeugd en Gezin Simpelveld. Op werkdagen kunt u bellen tussen 9.00 en 12.00 uur bellen naar (06-38757541). Ook kunt u mailen naar jeugdengezin@simpelveld.nl. Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij de huisarts, jeugdarts of kinderarts.

Hoe verder?

Als u belt met Toegang Jeugd en Gezin krijgt u de maatschappelijk werkster  aan de lijn waarmee u de hulpvraag kunt bespreken. Bij een hulpvraag wordt nagegaan of het probleem op eigen kracht op met behulp van het netwerk kan worden opgelost. Ook kan het zijn dat er voorliggend een voorziening of regeling beschikbaar.  Indien specifieke hulp nodig is, wordt een ‘’keukentafelgesprek’’ ingepland met een jeugdconsulent om de hulpvraag te bespreken. Samen met u en uw kind wordt besproken wordt op zoek gegaan naar de best passende hulp.

Hoe lang duurt dit?

Algemene hulp en advies kunt u meestal direct krijgen. Als u een aanvraag hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.

Crisishulp jeugd voor dringende hulp buiten kantoortijden en in het weekend

Heeft u buiten kantoortijden een dringende situatie die niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, contact opnemen met crisishulp Jeugd via het telefoonnummer 043-6045777. Crisishulp jeugd kijkt samen met u en uw gezin op welke manier de situatie weer tot rust kan worden gebracht. Kijk voor meer informatie over hun werkwijze op:  Crisishulp Jeugd (xonar.nl)

Gemeente Voerendaal

Ik heb een hulpvraag voor mijzelf of mijn gezin. Wat nu?

Team Jeugd Voerendaal

045-5602561

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur

Ons e-mailadres:

teamjeugdvoerendaal@jenshelpt.nl

In geval van crisis:

tijdens kantoortijden van maandag t/m donderdag bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur  en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.

045-5753399

In dit team werken mensen met verschillende expertises zoals jeugd maatschappelijk werkers, jeugdconsulenten van gemeente Voerendaal en gedragswetenschapper om je goed te kunnen helpen met al je vragen.