Puber

Je puber ontwikkelt zich snel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het (opstandige) gedrag, het mediagedrag en de gezondheid van je puber. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Vrije tijd vinden pubers belangrijk. Ze trekken er graag met vrienden op uit. Ze gaan ook steeds meer ontdekken en experimenteren, zoals drank, drugs en roken. Hoe ga je er als ouder mee om als je puber met deze genotmiddelen in aanraking komt? Je puber zit op de middelbare school, maar kiest straks een vervolgstudie. Misschien wil je puber ook wel een baantje om extra geld te verdienen. Hoe kun je je kind hierin steunen en begeleiden?

Gepest kind helpen

Als blijkt dat je kind gepest wordt, is je eerste reactie er misschien één van schrik, boosheid en angst. Probeer om voor je kind rustig te blijven en goed te luisteren om erachter te komen wat er aan de hand is. Daarna kun je je kind helpen om het op te lossen.

Neem contact op met verantwoordelijken op de locatie

Het is nodig dat je contact opneemt met degene die verantwoordelijk is voor de plek waar het pesten plaatsvindt. Op school is dit bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Zij zijn ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kunnen de pester(s) aanspreken. Bij cyberpesten kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de beheerder van de website.

Luisteren

 • Het is belangrijk om goed naar je kind te luisteren en het aan te moedigen om te vertellen wat er is gebeurd.
 • Veel pubers vinden het moeilijk om over hun gevoelens te praten. Accepteer het als je kind niet veel wil vertellen.
 • Laat merken dat je kind altijd bij jou terecht kan voor steun.
 • Luister goed als je kind jou er iets over vertelt. Geef op dat moment niet meteen tips.

In gesprek met het gepeste kind

 • Begint je kind eenmaal te vertellen, vat dan het probleem samen. Verwoord daarbij ook de gevoelens van je puber. Je kind voelt zich dan begrepen.
 • Vertel dat jullie samen aan een oplossing gaan werken.
 • Vraag aan je kind waarom het denkt dat het gepest wordt. Je kunt zelf ook uitleggen wat oorzaken van pesten kunnen zijn.
 • Vertel dat kinderen vaak pesten om aandacht te krijgen. Ze willen hun zin hebben. Ze willen dat andere kinderen meelopen. Ze pesten omdat ze bang zijn. Of ze denken dat ze er populair door worden.

Oplossingen bedenken

 • Als je kind dat wil, kun je samen oplossingen voor het probleem bedenken.
 • Probeer een oplossing te kiezen die volgens jullie de grootste kans van slagen heeft en waarbij je kind zich goed voelt.
 • Praat ook met de leiding van de plek waar het pesten plaatsvindt.
 • Misschien wil je kind wel bij dit gesprek aanwezig zijn. Het kan goed werken als je kind zelf vertelt.

Oplossing oefenen en uitvoeren

Als je kind de oplossing eerst samen met jou wil oefenen, speelt dan zelf de rol van de pester. Als je kind weer is gepest, kunt je vragen of het is gelukt om de oplossing toe te passen. Samen kunnen jullie bekijken of de oplossing werkt of nog moet worden aangepast.

Verder voorkomen

 • Vraag ook als het pesten gestopt lijkt te zijn nog regelmatig hoe het gaat. Houd het onderwerp pesten bespreekbaar met je kind.
 • Pesten is vaak een gewoonte geworden, die de pesters maar moeilijk kunnen afleren.Waarschuw je kind dat het pesten niet meteen ophoudt, ook niet als bijvoorbeeld de mensen op school er beter op gaan letten.
 • Help je kind zijn zelfvertrouwen te vergroten. Dan groeit ook de weerbaarheid. Je kind staat dan steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten.
 • Het helpt om complimenten te geven.
 • Op NJI.nl vind je meer informatie over wat je kunt doen als je kind gepest wordt.
 • Voor kinderen is er ook de website Pestweb.nl met tips om pesten onder de aandacht te brengen.