Puber

Je puber ontwikkelt zich snel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk, seksueel en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het (opstandige) gedrag, het mediagedrag en de gezondheid van je puber. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Vrije tijd vinden pubers belangrijk. Ze trekken er graag met vrienden op uit. Ze gaan ook steeds meer ontdekken en experimenteren, zoals drank, drugs en roken. Hoe ga je er als ouder mee om als je puber met deze genotmiddelen in aanraking komt? Je puber zit op de middelbare school, maar kiest straks een vervolgstudie. Misschien wil je puber ook wel een baantje om extra geld te verdienen. Hoe kun je je kind hierin steunen en begeleiden?

Mijn kind wordt gepest

Pesten komt vooral voor bij kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Als kinderen herhaaldelijk en op verschillende manieren worden gepest, kunnen ze sociale en emotionele problemen krijgen. De gevolgen van pesten zijn ernstig en het is dan ook belangrijk om het probleem op tijd en goed aan te pakken. Ook als je kind digitaal gepest wordt.

Wie wordt gepest?

Er is veel kennis over welke kinderen meer kans hebben om gepest te worden. Misschien herken je je kind erin. Ieder kind en iedere situatie is weer anders.

De meeste kinderen die gepest worden hebben een negatief zelfbeeld. Ze zijn vaak angstiger, onzekerder, gevoeliger en stiller. Hierdoor trekken ze zich terug of reageren ze soms wat aanvallend op anderen. Ze kunnen vaak minder makkelijk met andere kinderen omgaan en zijn minder weerbaar. Daarom worden ze makkelijker slachtoffer van pesters. Pesters zijn vaak minder goed in het inleven in een ander. Of ze hebben zelf problemen waardoor ze iemand zoeken om zich op af te reageren. Meelopers kunnen dit pestgedrag versterken.

Hoe merk je dat je kind gepest wordt?

Kinderen schamen zich vaak voor het pesten. Daarom vinden ze het moeilijk om er thuis en op school over te praten. Je kind zal het jou dus waarschijnlijk niet zelf vertellen. Toch zijn er signalen waaraan je kunt merken dat er iets mis is.

Je kind:

 • wil opeens niet meer naar school;
 • wil je vragen over school niet beantwoorden;
 • heeft minder zelfvertrouwen dan eerst;
 • lijkt afwezig, teruggetrokken of tobberig en gedraagt zich anders;
 • slaapt slecht of wordt ’s nachts vaak angstig wakker, bijvoorbeeld door vervelende dromen;
 • klaagt over buikpijn of hoofdpijn terwijl het niet ziek is;
 • komt vaak thuis met kapotte kleren of spullen en kan niet goed uitleggen waardoor dat komt;
 • wil niet door een bepaalde straat of buurt lopen of fietsen.
 • heeft blauwe plekken of schrammen waarvoor geen verklaring is.

Wat kun je als ouder doen?

Het is belangrijk om snel in actie te komen. Het pesten zal niet vanzelf stoppen. Blijf hierbij wel rustig en bedenk wat je het beste kunt doen.

 • Praat met je kind en onderneem actie om je kind te helpen.
 • Praat met iemand op de plek waar er gepest wordt. Als dit op school is bespreek het dan met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn). De school of bijvoorbeeld sportvereniging is ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kan de pester aanspreken. Bij cyberpesten kan je contact opnemen met bijvoorbeeld de beheerder van de website.

Goed om te weten

Geef je kinderen vaak complimenten. Dan krijgt je kind misschien wat meer het gevoel dat het de moeite waard is. Een kind met wat meer zelfvertrouwen staat wat steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten.

Meer informatie over pesten

Je kunt meer informatie over pesten vinden op de websites NjI.nl, Stoppestennu.nl en Oudersonderwijs.nl. Voor kinderen is er de website Pestweb.nl.

Filmpje: Pesten
Bron: Opvoedinformatie Nederland
In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is.
Filmpje: Hoe help je jouw kind weerbaarder te worden?
Bron: Opvoedinformatie Nederland
Hoe kan je jouw kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden? Fiona geeft je tips.