Zwanger

Denk je dat je zwanger bent? Er zijn verschillende symptomen waaraan je een zwangerschap kunt herkennen. Als je weet dat je zwanger bent, is het goed om zo gezond mogelijk te leven. Let bijvoorbeeld op je voeding en laat genotmiddelen staan. Tijdens de zwangerschap word je begeleid door de verloskundige of gynaecoloog. Zij houden in de gaten of het goed gaat met jou en de baby. Maar hoe doen ze dat? En hoe ga je om met veranderingen van bijvoorbeeld je lichaam of binnen je gezin? Als je zwangerschap vordert, komt de bevalling steeds dichterbij. Maar hoe verloopt een bevalling eigenlijk? En welke spullen zijn nodig voor de bevalling en als de baby er is?

Röntgenstralen

We komen allemaal met straling in aanraking. Dat is onvermijdelijk. Ultraviolet zonlicht en radio- en televisiegolven zijn voorbeelden van straling. De meeste straling is in principe ongevaarlijk. Hoe gevaarlijk het is hangt af van de intensiteit, de dosis en de duur van de straling.

Straling met een hoge intensiteit

Straling met een hoge intensiteit is bijvoorbeeld röntgenstraling. Als je zwanger bent, is het gevaarlijk voor je kind om aan die straling te worden blootgesteld, zeker vroeg in de zwangerschap. Als je een beroep hebt waarbij je in contact komt met straling met hoge intensiteit (bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis werkt), moet je daar goed tegen beschermd worden. Hier zijn richtlijnen voor waar je werkgever zich aan moet houden.

Straling met een lage intensiteit

Straling met lage intensiteit is bij normaal gebruik ongevaarlijk. Je kunt hierbij denken aan de straling van een zonnebank, magnetron of computer. Ook magnetische apparaten waar fysiotherapeuten mee werken of apparaten in een vliegtuig geven straling met een lage intensiteit af. Er zijn wel vermoedens dat langdurige of veelvuldige blootstelling aan straling met een lage intensiteit nadelig kan zijn voor het ongeboren kind, vooral in het begin van de zwangerschap, maar hier moet nog meer onderzoek naar worden gedaan.

Röntgenfoto’s

Als je op de röntgenafdeling van een ziekenhuis komt (voor jezelf of voor iemand anders), zeg dan altijd tegen het personeel dat je in verwachting bent. Zeg het ook als je vermoedt dat je zwanger kunt zijn. Mocht het nodig zijn om röntgenfoto’s te laten maken, dan is het beter om dit niet te laten doen tijdens de eerste twintig weken van de zwangerschap en ook niet als je misschien zwanger zou kunnen zijn. Je kunt dit altijd overleggen met de behandelend arts.