Ouderschap

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden en ouder zijn. Je voedt niet alleen je kind op, maar ook je relatie verandert. En als je een baan hebt, moet je de zorg voor je kind combineren met je werk. Maar naast je werk en je gezin heb je ook sociale contacten die je graag wil onderhouden en moet je je financiële zaken regelen. Hoe combineer je dit allemaal? En wat komt er allemaal op je af als er problemen in het gezin zijn of als je een zorgintensief kind hebt?

Vrijwilligerscentrales

Bijna iedere gemeente kent wel een vrijwilligerscentrale. Soms speciaal gericht op het ondersteunen van zorgintensieve kinderen. De jeugdgezondheidszorg kan je meer vertellen over de mogelijkheden bij jou in de buurt.

Hulp aan huis

Er zijn vrijwilligerscentrales die hulp aan huis bieden. Een coördinator vraagt tijdens een kennismaking welke ondersteuning je nodig hebt en probeert een vrijwilliger te vinden die jou kan helpen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een oppas voor jullie kind dat extra zorg nodig heeft of voor broers en zussen. Of aan hulp bij klusjes in huis.

Hulp bij de opvoeding

Er zijn in Nederland verschillende vrijwilligersprojecten die ouders ondersteunen bij het opvoeden. Bijvoorbeeld lokale projecten waarbij gezinnen waar het minder goed mee gaat, gekoppeld worden aan vrijwilligers. Deze vrijwilligers bieden op een vriendschappelijke manier steun. In veel gemeenten zijn er ook projecten als Homestart of Moeders informeren Moeders. Hierbij worden ervaren moeders getraind om opvoedsteun te geven. Vraag hiernaar bij de jeugdgezondheidszorg.

Vrije tijd en vakanties

Vrijwilligersinitiatieven verzorgen ook leuke activiteiten voor kinderen die extra zorg nodig hebben, en/of voor hun broers of zussen. Denk aan sporten, samen koken of creatief bezig zijn. Ook organiseren sommige organisaties vakanties voor kinderen en jongeren met een beperking of stoornis.