Ouderschap

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden en ouder zijn. Je voedt niet alleen je kind op, maar ook je relatie verandert. En als je een baan hebt, moet je de zorg voor je kind combineren met je werk. Maar naast je werk en je gezin heb je ook sociale contacten die je graag wil onderhouden en moet je je financiële zaken regelen. Hoe combineer je dit allemaal? En wat komt er allemaal op je af als er problemen in het gezin zijn of als je een zorgintensief kind hebt?

Begeleiding aan huis

Met de juiste verwijzing kun je ook verschillende vormen van begeleiding aan huis krijgen.

Persoonlijke verzorging

Wanneer je kind een aandoening of beperking heeft kun je hulp krijgen bij persoonlijke verzorging en medische handelingen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken, of het innemen van medicijnen. Een professional kan deze zogenaamde ‘zelfzorgtaken’ overnemen. Maar deze professional kan ook helpen om je kind te leren deze taken zelf te doen.

Persoonlijke begeleiding

Een professional kan je kind ook begeleiden bij allerlei dagelijkse bezigheden als spelen, leren en naar buiten gaan. Ook samen leuke dingen doen zoals een middag naar het park of naar een museum, kan daarbij horen. De persoonlijk begeleider zorgt ervoor dat je kind actief is en een dag heeft met structuur. Een persoonlijk begeleider kan je kind ook helpen bij het plannen van activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken en het nemen van besluiten.

Verpleging

Ingewikkelde verpleegkundige handelingen zoals bijvoorbeeld het inbrengen van een sonde of een katheder, of het verzorgen van wonden, vallen onder verpleging. Zijn het handelingen die je normaal gesproken zelf kunt doen? Dan valt het onder persoonlijke verzorging. Denk bijvoorbeeld aan het innemen van medicijnen.

Huishoudelijke hulp

Wanneer je door de intensieve zorg voor je kind niet meer aan het huishouden toekomt, kun je in sommige gevallen huishoudelijke hulp aanvragen. Je kunt deze vraag neerleggen bij de jeugdgezondheidszorg. Iemand van de gemeente kijkt dan samen met jou wat voor ondersteuning je nodig hebt. Naast wat je zelf kunt doen en wat je omgeving kan betekenen.

Kijk voor een overzicht van de verschillende soorten begeleiding aan huis op Zorginstituutnederland.nl.