Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Seksuele ontwikkeling 4-6 jaar

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al bij de geboorte en gaat het hele leven door. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Ontdekken door te spelen

Kinderen tussen de vier en zes jaar ontdekken hun eigen lichaam en dat van anderen door te spelen. Het spelen van doktertje of vader en moedertje komt vaak voor. Eerst doen ze dit in het openbaar. Later vaak op plekken waar volwassenen hen niet zien.

Het spelen van doktertje, elkaar (leeftijdsgenoten) aan- en uitkleden en kijken naar elkaars blote lichaam is niet schadelijk. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond lichaamsbesef.

Aanraken eigen geslachtsdelen

Het stimuleren van de eigen geslachtsdelen gebeurt op deze leeftijd meestal met de hand. Sommige kinderen gebruiken een voorwerp. Het stimuleren van de eigen geslachtsdelen hoeft niet afgeleerd te worden zolang je kind zichzelf geen pijn doet.

Vriendschap en verliefdheid

Kinderen van vier tot zes jaar koppelen vriendschap of iemand lief vinden vaak aan verliefdheid. Dit heeft nog niets te maken met gevoelens van seksualiteit en verlangen. Het is hun manier om te zeggen dat ze iemand lief vinden.

Jongens en meisjes

Vanaf vier jaar begrijpen kinderen steeds beter dat ze een jongens- of meisjeslichaam hebben en hoe ze door anderen worden gezien. Veel meisjes gaan zich op deze leeftijd meisjesachtig gedragen en jongens jongensachtig. Tegelijkertijd blijven ze vaak ook gewoon doen wat ze leuk vinden, dus meisjes kunnen zich jongensachtig gedragen en jongens meisjesachtig.

Kinderen kunnen onderling heel negatief op elkaar reageren als een jongen zich bijvoorbeeld meisjesachtig gedraagt of andersom. Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat het zich mag uiten op een manier die bij hem of haar past. Grijp dus in bij negatieve reacties, zorg dat iedereen veilig en prettig kan opgroeien op een manier die past.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Kindenseksualiteit.nl en bekijk het dossier Seksualiteit en gender op NJI.nl. Je kunt ook de brochure Seksuele opvoeding van kinderen 0-6 jaar en de brochure Seksuele ontwikkeling kinderen 0-18 jaar downloaden van de website van Rutgers.nl.