Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Meertaligheid

Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan ben je je kind waarschijnlijk tweetalig aan het opvoeden. Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Als beide ouders een andere moedertaal spreken, leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Andere kinderen leren verschillende talen ná elkaar. Bijvoorbeeld als ouders met hun kinderen naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan Nederlands of als je gezin een tijd in een ander land woont.

Meertalig opvoeden

Bij een meertalige opvoeding is het belangrijk om alle talen in je gezin te gebruiken. Als je dat vanaf het begin doet verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer hetzelfde als die van ééntalige kinderen. In de eerste jaren van de basisschool pakken kinderen een nieuwe taal vaak ook nog makkelijk op. In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over.

Spreek veel met je kind en doe dat vooral in de taal waarin jij je het best kunt uitdrukken. Dat betekent dat je in die taal alles kunt zeggen, maar ook dat je daar het meeste gevoel bij hebt. Meestal is dat je moedertaal. Je leert je kind zo een taal perfect, met alle rijkdom en details. Daardoor krijgt je kind taalgevoel, die het in iedere taal kan gebruiken. Ben je zelf nog Nederlands aan het leren, oefen het Nederlands dan liever niet met je kind, want dat kan je kind juist fouten leren in het Nederlands.

Als je als Nederlandse ouders wilt, dat je kind een nieuwe taal blijft spreken na de terugverhuizing naar Nederland, kun je afspreken een vast dagdeel als gezin die taal te spreken. Houd bijvoorbeeld een Engelse zaterdagochtend.

In een meertalig gezin spreekt iedereen vaak verschillende talen in één gesprek. Je helpt je kind door ze niet helemaal door elkaar te halen. Maak je zin af in de taal waarin je begonnen was. Dat houdt het duidelijker voor je kind.

Lees veel voor in alle talen die jullie gebruiken, zing liedjes in die talen en speel spelletjes met je kind. Op Nik-nak.eu vind je tweetalige voorleesboeken in verschillende talen. Daarmee kun je een verhaal voorlezen in het Nederlands én de andere moedertaal.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Het helpt je kind om contact te maken met andere kinderen. Ook van andere kinderen leert je kind de nieuwe taal.

Spreek je zelf niet zo goed Nederlands? Zorg dan dat je kind veel contact heeft met Nederlanders of met familie of vrienden, die al wel goed Nederlands spreken.

Probeer zelf ook Nederlands te leren. Je kunt cursussen Nederlands volgen in een buurthuis of wijkcentrum of bij een ROC. Vraag dit na bij het Gemeentehuis. Als je zelf beter Nederlands leert, kun je praten met de school van je kind en soms ook je kind beter helpen bij schoolwerk.

Voordelen

Je kind kan veel voordelen hebben van een meertalige opvoeding. Het leert later op school makkelijker andere talen. Je kind kan in meer talen communiceren met familie en vrienden. Ook kan het later heel handig zijn bij het vinden van een baan.

Tips om je kind twee talen te leren

  • Leen kinderboeken in het Nederlands en in je moedertaal uit de bibliotheek.
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer, waarmee je kind spelenderwijs beter leert praten. Hiermee kun je alle talen die jullie in het gezin spreken spelenderwijs oefenen met je kind.
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, kan het de taal weer verleren.
  • Wil je kind maar in één taal praten? Blijf de andere taal dan wel aanbieden. Het is niet erg als je kind antwoordt in een andere taal dan de taal waarin jij de vraag stelt.
  • Vaak gaat het beter als het kind de anderstalige familieleden bezoekt.
  • Maak je je zorgen of je kind goed Nederlands leert en gebruikt? Praat er dan over met de leerkracht op school.

Meer informatie

  • Kindentaal.nl.- voor meer informatie over meertalig opvoeden
  • Plantinglanguages.com.- informatie, hulpmiddelen en video’s in het Engels over meertalig opvoeden
  • NJI.nl – Hoe werkt meertalig opvoeden?