Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Geen leuke vrienden

Het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind om vrienden te hebben. Als ouder is het dus goed om deze vriendschappen te stimuleren. Soms vind je een vriend misschien niet zo leuk of geschikt.

Je reactie op vriendschappen van je kind

Jonge kinderen kunnen soms bazig zijn of nare dingen tegen elkaar zeggen. Dit kan een reden zijn om je kind tegen deze vrienden te willen beschermen: ‘Die vriend is niet leuk, speel daar maar niet meer mee.’ Die reactie is goed te begrijpen, maar als je het zo zegt, is het niet goed voor het zelfvertrouwen van je kind.

Door vragen te stellen gaat je kind zelf nadenken: ‘Wat vind je leuk aan je vriend?' Je kunt ook aangeven welk gedrag je kind niet hoeft te accepteren. Als dat uitloopt op ruzie, leert je kind misschien daarna dat je het met echte vrienden ook altijd weer goed kunt maken. Ruzie hoort tenslotte bij vriendschap. Als ouder kun je je kind daarbij helpen.

Verkeerde vrienden

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je kind het ‘verkeerde voorbeeld’ overneemt van een vriend of een gezin dat je niet zo erg ziet zitten. Tot de prepuberteit ben je zelf het allerbelangrijkste voorbeeld voor je kind en is de invloed van de omgeving buiten je gezin nog niet zo groot. Deze invloed wordt wel groter wanneer je kind ouder wordt en in de puberteit komt.

Oudere vrienden

Wat doe je als je kind omgaat met oudere kinderen? Misschien zelfs vrienden waarvan je bang bent dat ze een verkeerde invloed hebben?
  • Vraag naar de vrienden van je kind en praat erover.
  • Zeg nooit dat je kind niet meer met een vriend om mag gaan. Dat maakt de vriendschap juist spannend.
  • Vraag je kind om vrienden mee naar huis te nemen. Je ziet dan hoe ze met elkaar omgaan.
  • Help je kind andere vrienden te leren kennen, bijvoorbeeld door op een teamsport te gaan.
  • Praat over gedrag dat je niet leuk vindt, zowel van je kind zelf als van de vrienden, maar wijs je kind niet persoonlijk af.