Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Angststoornissen

Angst kan zinvol zijn. Angst is de reactie van je lichaam en geest op mogelijk gevaar. Het is een signaal van je lichaam dat je in beweging moet komen om het gevaar te bestrijden, te voorkomen of ervoor te vluchten. Is het gevaar weg, dan verdwijnt meestal ook de angst. Helaas is dat niet altijd zo.

Wanneer is angst niet meer zinvol?

  • als de angst heftiger is dan je zou verwachten in de situatie;
  • als de angst langer duurt dan je verwacht;
  • als de angst niet meer past bij de leeftijd.

Wanneer moet je echt wat aan de angst doen?

Verstoort de angst het dagelijks leven van je kind of je gezin, dan is het tijd om actie te ondernemen. Er kan dan sprake zijn van een angststoornis. Vaak merk je dit aan de volgende dingen:

  • Je kind is angstig in meerdere situaties en wil bijvoorbeeld niet meer naar school, naar de sportclub of bij vriendjes spelen.
  • Je gezin kan door de angst van je kind bepaalde activiteiten niet meer ondernemen, zoals naar de film of een pretpark gaan.
  • De angst blijft bestaan, terwijl de reden al een tijd weg is.
  • De angst is niet terecht. Je kind is bijvoorbeeld bang voor alles wat vies is, is te bang om naar buiten te gaan, durft niet op drukke plekken te komen of is bang om dik te worden.

Waar vind je hulp?

Je kunt de angst met de school bespreken. Zij kunnen misschien helpen met meer aandacht en begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij leerachterstanden of een aangepast rooster. Ook kan er gelet worden op pestgedrag van klasgenoten.

Kan school het probleem niet oplossen? Bespreek dan de angst met je huisarts. Die kan jou en je kind adviezen geven of doorsturen naar een specialist. Een specialist kan onderzoeken om welke angst het gaat en kan je kind daarbij helpen.

De ADF Stichting is de patiëntenvereniging voor mensen met angst- of dwangklachten. Op Bibbers.nl vind je informatie, tips, spelletjes en filmpjes voor kinderen met angstklachten en hun ouders.