Ouderschap

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden en ouder zijn. Je voedt niet alleen je kind op, maar ook je relatie verandert. En als je een baan hebt, moet je de zorg voor je kind combineren met je werk. Maar naast je werk en je gezin heb je ook sociale contacten die je graag wil onderhouden en moet je je financiële zaken regelen. Hoe combineer je dit allemaal? En wat komt er allemaal op je af als er problemen in het gezin zijn of als je een zorgintensief kind hebt?

Verbranding

Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen als je kind hete thee of iets anders heets over zich heen krijgt. Brandwonden hebben namelijk verschillende gradaties, die op een verschillende manier behandeld moeten worden.

Lauw, zacht stromend water

In alle gevallen geldt dat je de verbrande plek minstens 10 minuten onder lauw, zacht stromend water moet houden. Zorg dus dat de kraan niet hard aan staat. Een harde straal kan extra pijn doen op de brandwond.

Eerstegraads brandwonden

Eerstegraads brandwonden herken je aan een rode huid die licht gezwollen en pijnlijk is. Hierbij is het belangrijk dat je de plek direct koelt onder stromend lauwwarm water, en dat je dit in ieder geval 10 minuten volhoudt. Dek de wond daarna steriel af, bij voorkeur met metallineverband.

Tweedegraads brandwonden

Tweedegraads brandwonden herken je aan een rode huid die licht gezwollen is en waar zich blaren op vormen. Koel een tweedegraads brandwond ook direct met stromend lauwwarm water en houd dat in ieder geval 10 minuten vol. Dek de wond daarna steriel af, bij voorkeur met metallineverband.

Derdegraads brandwonden

Derdegraads brandwonden zijn het ernstigst. Je herkent een derdegraads brandwond aan een grauwwitte of verkoolde huid. Koel ook deze brandwond met stromend lauwwarm water. Dek de brandwond steriel af. Als je kind een derdegraads brandwond heeft, moet je altijd de huisarts raadplegen.

Wat doe je bij brandwonden?

  • Houd alleen de brandwond onder de kraan en bijvoorbeeld niet de hele arm, anders krijgt je kind het te koud. Houd voor de zekerheid een deken bij de hand.
  • Verwijder zo snel mogelijk de kleding, de sieraden en de luier. Het laten zitten van de kleding kan nog meer schade veroorzaken.
  • Laat de blaren heel. Doorprikken vergroot de kans op infectie.
  • Smeer nooit zelf iets op een brandwond. Dan heb je kans op een infectie.

Naar de huisarts

Is de huid van je kind voor een groot deel rood? Of heeft je kind blaren of een kapotte huid? Bel dan meteen je huisarts. Neem ook gerust contact op met je huisarts als je twijfelt over de mate van verbranding. Dek de brandwond af met een schone, droge, loszittende doek of een steriel gaasje. Geef je kind geen eten of drinken als je naar het de huisarts of het ziekenhuis gaat.

EHBO-cursus

Als je wilt weten hoe je handelt als je kind iets overkomt, kun je een EHBO-cursus volgen die speciaal op kinderen is gericht. Deze cursussen worden in bijna elke woonplaats gegeven door de EHBO-vereniging. Download de gratis EHBO-app van Rodekruis.nl voor meer praktische tips.