Ouderschap

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden en ouder zijn. Je voedt niet alleen je kind op, maar ook je relatie verandert. En als je een baan hebt, moet je de zorg voor je kind combineren met je werk. Maar naast je werk en je gezin heb je ook sociale contacten die je graag wil onderhouden en moet je je financiële zaken regelen. Hoe combineer je dit allemaal? En wat komt er allemaal op je af als er problemen in het gezin zijn of als je een zorgintensief kind hebt?

Ouders uit een andere cultuur

Het kan zijn dat je in Nederland je kind opvoedt vanuit je eigen niet-Nederlandse achtergrond. Je kunt voor de uitdaging staan je kind binnen twee (en soms drie) culturen zo goed mogelijk op te voeden. Dat is niet altijd makkelijk

Waarden, normen, gewoontes

Als je van oorsprong Nederlandse ouders vraagt wat zij belangrijk vinden in de opvoeding, is het antwoord vaak: zelfstandige kinderen die een eigen mening hebben en gelukkig zijn. In gezinnen waar bijvoorbeeld het geloof belangrijk is, komt daar nog bij dat hun kind leeft volgens het geloof. Als ouder met een andere cultuur wil je waarschijnlijk dat je kind het goed doet op school, maar merk je dat je kind daar ook andere dingen leert dan thuis. Die kunnen belangrijk zijn, omdat jullie nu eenmaal leven in de Nederlandse maatschappij. Het is bijvoorbeeld goed als je kind leert een eigen mening te hebben en zelfstandig wordt, maar je wilt ook dat het zich houdt aan bepaalde regels van geloof en cultuur.

Afkomst heeft invloed op opvoeden

Wanneer en waarom je naar Nederland gekomen bent heeft invloed op je gezinsleven. Soms ben je naar Nederland gekomen omdat er in jouw eigen land oorlog is. Misschien was er veel armoede of zijn jouw ouders jaren geleden al gevlucht. Die ervaringen vergeet je als ouder niet en spelen soms mee in de manier van opvoeden. Misschien praat je er ook over met je kinderen. Als ze oud genoeg zijn, kunnen ze dan beter begrijpen waarom je op een bepaalde manier handelt.

Soms andere regels

Er zijn veel verschillen tussen gezinnen, maar alle ouders willen het beste voor hun kind. Als je kind bevriend is met kinderen uit verschillende culturen, merkt het dat er andere regels kunnen zijn. Zo worden in sommige culturen bijvoorbeeld binnenshuis geen schoenen gedragen. Er zijn verschillende eetgewoontes. Misschien eten jullie vanuit je geloof misschien geen varkensvlees, terwijl andere gezinnen dat wel doen. Soms krijgen meisjes vanuit je cultuur of geloof andere regels dan jongens. Praat met je kind over deze verschillen. Leg uit waar bepaalde gewoonten vandaan komen.

Verschillende culturen onder een dak

Misschien komen jij en je partner ieder uit een andere cultuur. Daardoor kun je verschillende ideeën hebben over opvoeding. Bijvoorbeeld over wat je jullie kind te eten geeft, wat je doet als je kind huilt en hoe laat je jullie kind naar bed brengt. Je kunt botsen met je ouders of schoonouders over jouw opvoeding. Het is belangrijk dat je goed met je partner overlegt hoe jullie je kind opvoeden en waarom jullie dat op die manier willen doen. Voor kinderen is het beter als vader en moeder op dezelfde manier de regels toepassen.

Meertalig opvoeden

Spreken jij en je partner een verschillende moedertaal? Je kunt er voor kiezen om je kind meertalig op te voeden. Dan kan je kind met jouw familie en de familie van je partner praten.