Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Leerlingdossier

De school bewaart alle informatie over jouw kind in het leerlingdossier. Als ouder mag je het dossier van je kind inzien. Je mag informatie die niet klopt, veranderen, aanvullen of laten weghalen.

Welke informatie zit in het leerlingdossier?

In het leerlingdossier zit de informatie die de school nodig heeft voor de administratie. Bijvoorbeeld het adres van je kind en de geboortedatum. Ook zit in het leerlingdossier informatie die nodig is om jouw kind goed les te kunnen geven en om te volgen hoe je kind vooruitgaat. Denk bijvoorbeeld aan de rapporten, uitslagen van toetsen, informatie uit het leerlingvolgsysteem en verslagen van oudergesprekken. Alle andere informatie, over medische zaken bijvoorbeeld, mag er niet in.

Leerlingdossier en privacy

De school moet zorgvuldig omgaan met de informatie in het leerlingdossier. Ze moeten zich daarbij aan privacyregels houden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wil je meer weten over deze privacyregels ga dan naar Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je rechten als ouder met betrekking tot het leerlingdossier

Als ouder mag je het dossier van je kind inzien. In elk geval tot je kind 16 jaar is. Daarna mag je kind het dossier zelf inzien. Ook mag je als ouder informatie in het leerlingdossier die niet klopt, wijzigen, verwijderen en aanvullen.

Meer informatie over het leerlingdossier

Op de website Autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je meer informatie over het leerlingdossier en regels hierover. Ook op de website Ouders&Onderwijs.nl vind je meer informatie.