Basisschoolkind

Je kind ontwikkelt zich razendsnel op allerlei gebieden, zoals lichamelijk en sociaal-emotioneel. Als ouder ben je druk met het opvoeden, het gedrag en de gezondheid van je kind. Je wilt natuurlijk ook dat je kind gezond eet. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Je kind beweegt graag en gaat regelmatig op ontdekkingstocht. Je wilt natuurlijk dat je kind overal veilig kan gaan en staan. Hoe zorg voor je voor een veilige omgeving? Hoe ouder je kind wordt, hoe dichterbij de middelbare school komt. Welke school moet je kiezen? En hoe ga je eigenlijk om met media?

Lesstof op de basisschool

Scholen kiezen hun eigen lesmethoden. Iedere basisschool moet in elk geval de volgende vakken aanbieden: taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, bewegingsonderwijs en creatieve vorming. Met een leerlingvolgsysteem (LVS) houdt de school de voortgang van je kind bij.

Taal

De groepen een en twee bereiden je kind spelenderwijs voor op leren lezen en leren schrijven. In groep drie wordt een leesmethode gebruikt. De meeste scholen werken met leesniveaus (AVI) die steeds moeilijker worden. Vanaf groep vier leren kinderen begrijpend lezen, spellen en later ook zelf stukjes schrijven.

Rekenen

In groep een en twee wordt je kind spelenderwijs voorbereid op rekenen. In groep 3 rekent je kind met de getallen een tot tien. In groep vier leert je kind de tafels, in groep vijf staartdelingen en in groep zes breuken. Veel rekenopgaven worden aangeboden in de vorm van ‘verhaaltjes’. Je kind moet daar goed Nederlands voor kunnen lezen.

Naast het maken van sommen, leert je kind bijvoorbeeld ook over gewicht (kilo, ons), afstand (kilometer, meter) en ruimte (plattegrondjes maken).

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Hiertoe behoren aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Kinderen leren door deze vakken van alles over de omgeving. Af en toe moet je kind een spreekbeurt houden. Jij kunt daarbij helpen. Ook is het belangrijk om nu en dan uitstapjes te maken met je kind. Daardoor leert het de wereld beter kennen. Als je met je kind bespreekt wat je ziet is dat goed voor het denkvermogen en de woordenschat.

Bewegingsonderwijs en creatieve vorming

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gym en dans) en creatieve vorming (bijvoorbeeld tekenen en knutselen). Thuis knutselen en af en toe naar een museum gaan is leuk en goed voor de ontwikkeling van je kind. Lees meer over bewegingsonderwijs op Oudersenonderwijs.nl.

Andere activiteiten

Naast bovenstaande lessen, bieden scholen nog meer lessen aan. Zo bieden sommige scholen zwemles of verkeersles aan. Dit is niet verplicht. Vanaf groep zeven kiest een school welke buitenlandse taal je kind kan leren. Engels en Fries zijn verplicht (Fries alleen in Friesland). Maar op sommige scholen kan je kind ook Spaans, Frans of Duits kiezen. Lees meer over niet verplichte vakken op Oudersenonderwijs.nl.

Leerlingvolgsysteem (LVS)

Met een leerlingvolgsysteem (LVS) houdt de school de voortgang van alle kinderen bij. Zo kan het onderwijsprogramma beter afgestemd worden op de leerlingen. Vanaf dat je kind op school zit kijkt de school steeds opnieuw met toetsen en observaties of je kind alles weet wat het zou moeten weten op die leeftijd. Het doel hiervan is om de lesinhoud zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van je kind. Als ouder heb je het recht om de vastgelegde prestaties van je kind in te zien. Lees meer over het leerlingvolgsysteem op Oudersenonderwijs.nl.