Inzage, correctie en contact

Indien u een verzoek wilt doen voor een inzage, een correctie of een verwijdering van persoonsgegevens uit Verwijsindex Parkstad, vult u onderstaand formulier in. Dit stuurt u samen met een kopie van uw paspoort of ID-kaart (per e-mail of per post) naar het adres onderaan de pagina. Bent u gescheiden en hebt u het gezag? Stuur dan het bewijs van ouderlijk gezag mee. U vraagt een uittreksel van het gezag bij Rechtbank Limburg in Maastricht via telefoonnummer: 088-3612222.

Bij een verzoek om inzage krijgt u deze gegevens van uw kind(eren):

Download het inzageformulier:

Download het correctieformulier:

Vragen over Verwijsindex Parkstad? Neem contact op!

Heeft u nog vragen? Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de organisatie van de Verwijsindex Parkstad Limburg

Postadres: Postbus 1, 6400 AA Heerlen
Telefoonnummers: 045-5604563 of 06-58086412
E-mail: vip@heerlen.nl