Wie doet wat bij Veilig Thuis?

Veilig Thuis Zuid-Limburg is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Zuid-Limburg heeft een team van deskundige medewerkers, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen aan wie je je zorgen over jezelf of een ander kunt voorleggen.

Wil je weten wie wat doet, ga dan naar Veilig Thuis ZL. Bij het onderdeel ‘organisatie’ klik je op de rondjes in het schema.

Wat doet Veilig Thuis?

Veilig Thuis Zuid-Limburg geeft advies aan burgers en professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij een melding neemt Veilig Thuis de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid over. Op basis van de veiligheidsbeoordeling wordt een keuze gemaakt voor vervolgstappen. Indien nodig zet Veilig Thuis Zuid-Limburg de dienst Voorwaarden & Vervolg in, of de dienst Onderzoek om in kaart te brengen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Werkwijze

Bekijk deze animatiefilm voor de werkwijze van Veilig Thuis:

Veilig Thuis Zuid-Limburg zorgt eerst voor directe veiligheid door het geweld te stoppen en de slachtoffers te beschermen. Daarna wordt de hulpverlening en risicogestuurde zorg in gang gezet om de onderliggende factoren aan te pakken en te zorgen voor stabiele veiligheid op de lange termijn.

Dit doet Veilig Thuis Zuid-Limburg samen met het ‘lokale veld’ en met ‘ketenpartners’ (onder andere politie, Openbaar Ministerie, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming). Op deze manier worden de juiste vervolgstappen en/of hulpverlening voor slachtoffer en pleger zo effectief en efficiënt mogelijk op gang gebracht. Het gaat dan niet alleen om hulpverlening, maar ook om strafrechtelijke, civielrechtelijke, bestuursrechtelijke interventies en zorg.

Bron: Veilig Thuis ZL