Week tegen pesten

Wat doe je als je kind wordt gepest?  

Je eerste reactie er misschien één van schrik, boosheid en angst. Het is verstandig om toch rustig te blijven en goed naar je kind te luisteren. Zo kom je er het best achter, wat er precies aan de hand is. 

Neem contact op met de leiding van de plek waar het pesten plaatsvindt, bijvoorbeeld op school of op de sportclub. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kunnen de pesters aanspreken. Daarnaast is het belangrijk om met je kind samen aan een oplossing te werken. 

Luisteren en samenvatten

De eerste stap is om rustig naar je kind te luisteren. Moedig aan om precies te vertellen wat er is gebeurd. Vraag bijvoorbeeld hoe vaak er gepest wordt en hoe je kind erop heeft gereageerd. 

De tweede stap is alle feiten op een rijtje te zetten. Benoem hierbij ook de gevoelens van je kind. Je kind voelt zich dan begrepen. Hierna vraag aan je kind waarom het denkt dat het gepest wordt. Ook kun je zelf uitleggen wat oorzaken van het pesten kunnen zijn. Kinderen die pesten doen dat vaak om aandacht te krijgen. Ze willen bijvoorbeeld hun zin hebben. Ze zijn bang of ze denken dat ze er populair door worden. 

Oplossingen bedenken.

Het beste is om je kind zelf een oplossing voor het probleem te laten bedenken. Je kunt je kind daarin stimuleren en alles wat het voorstelt noteren op papier. Je kunt je eigen ideeën en voorstellen ook toevoegen. Probeer dan samen met je kind een oplossing te kiezen die volgens jullie de grootste kans van slagen heeft en waarbij je kind zich goed voelt. 

Praat ook met de leiding van de plek waar het pesten plaatsvindt over wat jij met je kind hebt afgesproken. 

Wat kun je zelf nog meer doen om je kind te helpen? 

Blijf met je kind praten over het pesten, ook als het pesten gestopt is. Help je kind  zijn zelfvertrouwen te vergroten. Geef bijvoorbeeld  complimenten. Dan groeit ook de weerbaarheid. Je kind staat dan steviger in de schoenen. Hierdoor kan het voor de pester minder aantrekkelijk worden om te gaan pesten. 

Je kunt ook de weerbaarheid  van je kind te vergroten door het aan te melden voor een weerbaarheidstraining.