Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Consultatiebureaus volgen de ontwikkeling van peuters. Soms krijgen ouders daar het advies om hun peuter bij de peuteropvang aan te melden. In de peuteropvang kan het kind al spelend een programma volgen dat goed is voor de taalontwikkeling. Dit programma wordt Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE) genoemd. Binnen Parkstad bieden veel peuteropvanglocaties het aan. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool.

Interesse? Vraag het na bij jouw gemeente of op het consultatiebureau.