Verwijsindex Parkstad voor jongeren

Soms loop je tegen problemen aan bij het volwassen worden. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij je hulp. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor jou (en je ouders). Om de organisaties hierbij te helpen is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP). Dankzij de VIP kunnen de hulpverleners elkaar vinden en kun jij daar waar nodig ondersteund worden.

Samenwerken doen we met en voor jou!

Hoe werkt de Verwijsindex Parkstad?

Als jij extra zorg krijgt of nodig hebt van een hulpverlener of begeleider, dan kan deze jou signaleren in de VIP. Ben je 12 jaar of ouder? Dan bespreekt de hulpverlener dit met jou. Alleen je algemene gegevens, zoals je Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van de hulpvraag wordt niet vermeld.

Als je twee of meer keer door een organisatie in de VIP wordt gesignaleerd, ontstaat er een zogenaamde match. De VIP zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met jou (en je ouders) wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor jou het beste is.

Dankzij de VIP word jij beter en efficiënter geholpen.