Uit onderzoek blijkt: vooroordelen in het schoolrapport

Uit onderzoek van promovendus en onderwijspedagoog Antoinette Kroes blijkt dat witte meisjes duidelijk meer positieve opmerkingen krijgen van hun meester of juf op hun basisschoolrapport, dan witte jongens en dan kinderen met een migratieachtergrond.

Voor haar onderzoek bekeek Kroes 247 rapporten van basisschoolleerlingen. Die leerlingen zaten op verschillende scholen, in meerdere steden en ze hadden dus ook andere leraren. De opmerkingen van de betreffende juf of meester op de rapporten werden gecodeerd en er werd gekeken of de opmerkingen positief of negatief waren.

Veel leraren zijn zich niet bewust van hun vooringenomenheid. Vooroordelen over gender zitten diep verankerd in onze maatschappij, zo ziet Kroes. ‘Over meisjes wordt vaak gedacht dat ze ijverig zijn en netter werken. Jongens worden eerder gezien als druk en ze zouden zich vaker misdragen. Ook als er feitelijk geen verschil in gedrag is. Bij kinderen met een migratieachtergrond zijn die vooroordelen soms nog sterker en dat werkt kansenongelijkheid in de hand.’

Wil je hierover mee lezen ga dan naar het hele onderzoek.

Bron:  Lief, slim en ijverig: het schoolrapport is niet vrij van vooroordelen – Universiteit Leiden