TOS-workshop voor ouders en kinderen

Taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De spraak- en taalontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Ongeveer vijf procent van de kinderen heeft vermoedelijk een
taalontwikkelingsstoornis.

Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben.14 oktober 2022 is het Wereld TOS dag. In dezelfde week organiseert Kentalis een speciale avond waarbij ouders, broertjes, zusjes, familie en andere naasten van een kind met TOS kunnen beleven hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben.

Zodra we weten waar en wanneer de workshop plaatsvindt en hoe je je kunt inschrijven, delen we het met jullie.