Denk bij een scheiding altijd in het belang van jullie kinderen

Hebben jij en je partner kinderen en denken jullie erover te gaan scheiden? Denk dan altijd in het belang van jullie kinderen. Zet de juiste stappen vóór jullie in een complexe scheiding (vechtscheiding) belanden. Want daar zijn kinderen altijd de dupe van.

Je kunt voor advies en ondersteuning gratis terecht bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket zet altijd in op mediation (bemiddeling) door een mediator. Een mediator gaat samen met jou en je partner het gesprek aan. Jullie maken samen afspraken. Als dit goed verloopt, is geen rechtszaak nodig. Als ouders blijf je altijd met elkaar verbonden via jullie kinderen en dan zijn die afspraken wel zo prettig.

Mediation

Mediation kost geld. Hoeveel, dat verschilt per mediator. Een mediator bepaalt zelf hoeveel hij vraagt voor zijn werk. Vraag jouw mediator hoeveel hij per uur rekent, of vraag om een inschatting van de totale kosten. Heb je een laag inkomen en weinig spaargeld? Dan heb je misschien recht op een ’toevoeging’. Dat betekent dat de overheid de kosten van de mediator (deels) voor je betaalt. Je betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Hoe minder inkomsten je hebt, hoe lager de bijdrage.  Een eerste kennismaking met de mediator is altijd gratis.

Het Juridisch Loket kan je ook doorverwijzen voor allerlei zaken rondom de scheiding, denk bijvoorbeeld aan het vinden van woonruimte of hulp bij schuldenproblematiek.

Let op: je komt niet in aanmerking voor hulp als je in een juridische strijd zit. Dit is namelijk geen goede basis voor een open gesprek.

Ondersteuning in Parkstad

Er zijn verschillende instanties in Parkstad waar jij en je kinderen hulp kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij het verwerken van de scheiding of het opnieuw invullen van je ouderrol. Je kunt bijvoorbeeld speciale programma’s volgen. Dat kan in groepsverband en individueel. Dat kan digitaal en op locatie. Jouw huisarts, hulpverlener, of het Juridisch Loket kunnen je doorverwijzen naar de juiste instanties.

Let op: je kunt niet altijd kiezen bij welke organisatie je hulp krijgt en volgens welke methode, jouw hulpverlener kijkt wat het beste bij jou past.

Ondersteuning landelijk

Niet specifiek voor Parkstad zijn er enkele landelijke organisaties die hulp kunnen bieden aan jou en je kind:

Ouderschap blijft -> een vorm van omgangsbemiddeling en -begeleiding voor kinderen van nul tot twaalf jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt.

Kinderen uit de knel -> groepstherapie voor ouders en kinderen. Beide ouders en kinderen nemen deel: twaalf gescheiden ouders in de oudergroep, kinderen in de kindergroep.

Villa Pinedo -> ondersteuning voor kinderen die met ‘buddy’s’ over de scheiding van hun ouders kunnen praten, vragen kunnen stellen en advies krijgen. Buddy’s zijn ervaringsdeskundigen die zelf gescheiden ouders hebben. Ook op een forum kunnen kinderen hun probleem delen, waarna verschillende buddy’s kunnen reageren.

Deze open brief aan alle gescheiden ouders heeft Villa Pinedo  samen met jongeren opgesteld. Het is een ‘wake-up call’ om in het scheidingsproces de gedachten en gevoelens van kinderen niet te vergeten!

Ouders uit elkaar – deze website bevat vooral informatie voor kinderen, maar is ook voor ouders goed om te bekijken.