Voor professionals: programma ‘Nu Niet Zwanger’

Zelf de regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Je wil graag een kind, maar bent er om wat voor reden dan ook nog niet klaar voor. Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie bij het maken van een bewuste keuze. Het programma laat jullie nadenken over jullie kinderwens en zwagerschap om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Voor wie is het NNZ?

Het programma Nu Niet Zwanger is er voor mannen en vrouwen in een kwetsbare situatie. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit. Deze groep is bijna altijd in beeld bij hulpverleners.

Hoe werkt NNZ?

Een hulpverlener legt zelf proactief en persoonlijk contact met vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie en bespreekt kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De hulpverlener sluit aan bij de vragen, behoeften en mogelijkheden van de kwetsbare (potentiële) ouder. Is de situatie complex, is intensievere begeleiding nodig of is er behoefte aan een outreachende aanpak? Dan kun je overleggen met NNZ-verpleegkundigen. NNZ-verpleegkundigen zijn inhoudsdeskundig en kunnen outreachend werken. In overleg kan anticonceptie worden geregeld en/of vergoed vanuit het NNZ budget.

Anticonceptie

Plaatsing van de anticonceptie gaat via de eigen huisarts of verloskundige. In situaties waarbij plaatsing niet via de eigen zorgverlener kan, komt de NNZ somatische keten in beeld. De NNZ somatische keten bestaat uit ervaren artsen en verloskundigen die snel ingeschakeld kunnen worden voor het plaatsen van anticonceptie.

Kansrijke Start

NNZ Zuid-Limburg is onderdeel van Kansrijke Start Zuid-Limburg en wordt mogelijk gemaakt door aanvullende financiering vanuit de Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Bron: GGD Zuid-Limburg