Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Bent u op zoek naar informatie over spanningen thuis tijdens de corona maatregelen? In de brochure ‘Wees alert op de thuissituatie‘ staan tips om hierover in gesprek te gaan met een cliënt, ouder(s) en/of kind.

Hoe werkt de meldcode?

De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis.

De stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

 1. Breng signalen in kaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap.
 2. Overleg met een collega. Raadpleeg eventueel Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 3. Ga in gesprek met de betrokkene(n).
 4. Weeg het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Neem bij twijfel altijd contact op met Veilig Thuis.
 5. Neem een beslissing. Is melden noodzakelijk? Of is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Ondersteuning professionals bij beslissing

In stap 5 nemen professionals een beslissing op basis van 2 vragen:

 • Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
 • Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
  Hulp verlenen is mogelijk als:
  • de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren;
  • de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp;
  • de hulp leidt tot duurzame veiligheid.

Is hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk? Dan is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk. Het afwegingskader in de meldcode ondersteunt de professional bij de beslissing of melden noodzakelijk is of dat het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is. In het afwegingskader staat wanneer dat volgens de normen van de eigen beroepsgroep het geval is. Er zijn afwegingskaders voor verschillende beroepsgroepen. 

De 5 stappen legt de professional vast in een cliëntdossier, patiëntdossier of leerlingdossier of een ander registratiesysteem. Lees meer over de meldcode en dossiervorming. Of bekijk de video Documenteren in de meldcode.

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

 • gezondheidszorg;
 • onderwijs;
 • kinderopvang;
 • maatschappelijke ondersteuning;
 • jeugdhulp;
 • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kunt u kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vragen en praktische tips over de meldcode

Bekijk de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor hulpmiddelen en praktische tips. U vindt er bijvoorbeeld de Meldcode-app voor professionals van verschillende beroepsgroepen. De app helpt om de 5 stappen van de meldcode te doorlopen. 

Bron: Rijksoverheid