Mijn persoonsgegevens in de Verwijsindex

Voor inzage een correctie of verwijdering van persoonsgegevens uit de Verwijsindex Parkstad

1. Download het formulier

Indien u een verzoek wilt doen voor een inzage, een correctie of een verwijdering van persoonsgegevens uit Verwijsindex Parkstad, vult u 1 van onderstaande formulieren in

Bij een verzoek om inzage krijgt u deze gegevens van uw kind(eren):

2. Stuur het formulier op

Dit stuurt u samen met een kopie van uw paspoort of ID-kaart (per e-mail of per post) naar het adres hieronder. Bent u gescheiden en hebt u het gezag? Stuur dan het bewijs van ouderlijk gezag mee. U vraagt een uittreksel van het gezag bij Rechtbank Limburg in Maastricht via telefoonnummer: 088-3612222

Postbus 1, 6400 AA Heerlen

vip@heerlen.nl

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de VIP organisatie

045 5604563 of 06-58086412

ma van 9.00 tot 15.00 uur
do van 9.00 tot 12.00