Mama

mama is het woord

waar het leven mee begint

mama is het woord

dat hoort bij ieder kind

een woord om zacht te zeggen

niet om luid te schreeuwen

het hoeft niets uit te leggen

en gaat door alle eeuwen

mama is het woord

waarmee de mensheid begint

mama is een ander woord

voor liefde

Een gedicht van Toon Hermans