Maak het verschil voor een kind!

Wist je dat een kwart van alle jongeren opgroeit met zorgen thuis? De redenen lopen sterk uiteen: een psychisch of lichamelijk ziek gezinslid, een verslaving in het gezin, een (v)echtscheiding, geldproblemen… De impact van problemen thuis kan groot zijn en ieder kind gaat daar anders mee om.

Een kind in moeilijke omstandigheden is enorm geholpen als:

…het op zijn niveau begrijpt wat er aan de hand is,

…de dagelijkse dingen doorgaan, ondanks de problemen. Dus dat het kind gewoon naar school gaat, naar de sport en naar vriendjes. Als het kind of de ouders dit niet zelf kunnen organiseren, wie kan er dan helpen?

…het een vertrouwenspersoon heeft (dat kun jij zijn).

Oprechte aandacht van volwassenen is van onschatbare waarde voor een kind met zorgen thuis. Het vergroot hun veerkracht en vermindert (effecten van) stress. Juist als je veel met kinderen omgaat – vrijwillig of professioneel – zijn jouw ogen en oren van levensbelang. Hoe eerder je iets opvalt en hoe sneller je daarop reageert, hoe kleiner het risico dat een situatie escaleert. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan!

Durf jij kinderen aan te spreken als je een probleem vermoedt? Durf jij een gesprek met de ouders aan te gaan? Eén ding is zeker: de terughoudendheid die jij voelt, ervaren zij nog veel sterker. Bij kinderen en hun ouders in een ‘probleemsituatie’ zijn er vaak gevoelens van schaamte, schuld en angst voor ingrijpen van buitenaf.

Maar als niemand de eerste stap zet, verandert er niets… Daarom is er nu:

Maak het verschil voor een kind
Een website met tips en informatie voor iedereen die regelmatig te maken heeft met jongeren tussen 0 en 23 jaar. Docenten, trainers en vrijwilligers bijvoorbeeld. Maar ook opa’s, oma’s, vrienden, ooms, tantes en buren.

Op de site lees je hoe fijn het is voor kinderen om alleen al hun hart te kunnen luchten. Soms is een beetje aandacht geven al genoeg. Meer inspiratie vind je ook op Facebook en YouTube. En als dat niet voldoende is, vind je op de website de gegevens van alle professionele welzijns- en hulpverleningsorganisaties in de regio. Ook kun je naar de hulpapp gaan. Zo sta je er ook als volwassene nooit alleen voor.

Weet dat er een heleboel professionals zijn om bij te springen als het nodig is. Voel je daardoor gesterkt om te zeggen: ‘Ik maak het verschil voor een kind!’

Bron: https://www.maakhetverschilvooreenkind.nl/