Leestip voor ouders van sombere jongeren: Samen Sterk

Steeds meer jongeren worstelen met somberheidsklachten en depressie. Als ouder kun je je dan behoorlijk machteloos voelen. Regelmatig sluiten deze jongeren zich af, of ze zetten zich af tegen de mensen om hen heen. Ze willen vaak geen hulp. Als ze wel hulp zoeken, zijn de wachtlijsten in de jeugdzorg zorgwekkend lang en helpen de behandelingen maar voor de helft van de jongeren afdoende. Ouders worden lang niet altijd actief betrokken bij de behandeling. Terwijl ouders de meest invloedrijke personen in het leven van een kind zijn en veel kunnen betekenen voor hun kind, al weten ze vaak niet hoe.

In het praktische boek Samen Sterk leren ouders alles over depressie bij adolescenten en hoe ze kunnen bijdragen aan het welzijn van hun kind. Niet eerder verscheen er een zo volledig boek om ouders van een sombere adolescent aan de hand te nemen. Dit boek leert ouders hoe ze in verbinding kunnen blijven met hun kind, hoe ze steun kunnen bieden als een kind volledig in zichzelf is teruggetrokken, hoe ze om kunnen gaan met de intense emoties en negatieve gedachten van een kind, en hoe ze de zelfredzaamheid en autonomie van een kind kunnen stimuleren. Ook is er aandacht voor andere factoren die veel invloed hebben op het kind, zoals school, vrienden, en sociale media en hoe belangrijk het is dat je als ouder zelf overeind blijft en goed zorgt voor jezelf.

Auteurs zijn twee ervaren orthopedagogen Carine Kielstra-Van der Schalk en Romke van den Nouweland-van Baars, systeemtherapeut Marjanke Ruys-Zonnenberg, en hoogleraar in de Klinische Psychologie, Bernet Elzinga.

Bron: ouderscentraal.nl