Leergeld Parkstad: alle kinderen kunnen meedoen!

In Nederland leeft 1 op de 12 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Leergeld Parkstad richt zich op het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat doet ze door kinderen weer mee te laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Onderwijs, sport, cultuur, welzijn

Het gaat om activiteiten voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Denk bijvoorbeeld aan: (extra) schoolreisjes, muziekles, lidmaatschap van een sport- of scoutingvereniging. Dit zijn juist de activiteiten waardoor kinderen opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaarde krijgen.

Wil je meer weten? Kijk op de website leergeld Parkstad of bekijk het filmpje hieronder:

Leergeld in jouw regio: Leergeld Parkstad

Leergeld Parkstad helpt je met een bijdrage voor de schoolspullenpas, sport of hobby als:

  • je in Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld of Voerendaal woont
  • je kind(eren) van 4 tot 18 jaar hebt
  • je niet genoeg geld hebt om activiteiten voor je kinderen te betalen (door werkloosheid, bijstand, schulden, arbeidsongeschiktheid, betaald werk met te weinig inkomen…)

Wil je meer informatie of wil je ondersteuning aanvragen? -> https://leergeldparkstad.nl/aanvragen/