Hulpapp.nl

Wanneer je in een situatie van huiselijk geweld terecht komt, of al enige tijd zit, is het belangrijk dat je snel de juiste hulp kunt vinden. Ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld geven aan dat zij op het moment dat zij besloten hulp te zoeken, niet tijdig de juiste hulp konden vinden. Dit werd bemoeilijkt door diverse factoren waar mensen in een soortgelijke situatie mee te maken hebben, zoals een beperkt denkvermogen.

Het internet is dan overweldigend door het aantal websites, de grote hoeveelheid aan informatie en de verscheidenheid aan instanties. Vind dan maar eens de juiste hulp. Iedereen, van hulpverlener tot een behulpzame vriend(in), van huisarts tot een medewerker van een wijkteam of politieagent, heeft vaak andere ideeën over de juiste hulpverlening. Je krijgt als hulpzoekende dus een overvloed aan informatie die je moet verzamelen, onthouden en verwerken/filteren. Ook blijkt lang niet alle informatie die mensen delen nog actueel te zijn. Bijvoorbeeld had een hulpverlener het over specifieke hulp die geboden kon worden, echter dat bleek niet meer mogelijk in de eigen regio. Of je belt naar een zogenaamde maatschappelijke hulplijn en dan leer je achteraf dat dit € 0,96 cent per minuut heeft gekost. Dat zie je dan pas later op jouw telefoonrekening.
Kortom: in de situatie van huiselijk geweld zit een mens niet te wachten op verkeerde informatie. Je wil hulp, je wil duidelijkheid. Je wil veiligheid creëren voor jezelf en voor jouw gezin en vooral je leven weer op de rit krijgen. En zodra je dan eindelijk de stap neemt om er iets aan te willen doen, moet je weten waar je terecht kunt.

Hulpapp.nl ook in Parkstad beschikbaar

Als je nu hulp of informatie zoekt, heb je alles in één overzichtelijke website/app. Je krijgt alleen die hulpverleners aangeboden die op het moment van hulp zoeken (tijdsbepaling) ook daadwerkelijk bereikbaar zijn. Je zal dus nooit meer bellen naar een bandje en het verzoek krijgen, op een later tijdstip terug te bellen. En dit terwijl je eindelijk de moed hebt verzameld om überhaupt te bellen.
Lokale hulpverlening komt alleen op de betreffende locatie (locatiebepaling) naar voren omdat de website/app ziet in welke plaats je bent. Dit kan je aanpassen door de locatie te veranderen. Zodoende kan je ook mensen helpen die in een andere plaats zitten. AVG correct, want er worden geen persoonsgegevens verzameld.
Ga naar de hulpapp.nl