Heerlen STAND-BY!

Wat is Heerlen STAND-BY?
Hulp en ondersteuning voor alle burgers van Heerlen van 18 jaar en ouder.

Voor grote en kleine vragen. Voor iedereen die ondersteuning en/of advies nodig heeft op het gebied van (o.a.) schulden, relatieproblemen, zelfstandig (blijven) wonen, eenzaamheid, zorg, dagbesteding, vrijwilligerswerk en/of participatie.

Maar ook voor iedereen die zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid en verbinding met en in de buurt. Voor iedereen die zich wil inzetten om de leefbaarheid in zijn buurt te verbeteren en hier ondersteuning bij zoekt.

Heerlen STAND-BY! is een samenwerkingsverband van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties dat ondersteuning biedt aan alle inwoners van Heerlen. Heerlen STAND-BY! verzorgt alle Wmo-ondersteuning voor de gemeente Heerlen.

Op deze platforms staat wat er per stadsdeel wordt aangeboden:

www.hoensbroekonline.nl
www.heerlerheideonline.nl
www.heerlencentrumonline.nl
www.heerlenzuidonline.nl