11 april 2023 Webinar voor professionals: ‘Objectief signaleren’

Wanneer: 11-04-2023 van 16.00 uur tot 17.00 uur

Dit webinar is onderdeel van de campagne ‘Wijzer met de meldcode‘. Tijdens het webinar gaan we in op de eerste stap van de meldcode: Signaleren / signalen in kaart brengen.

Het webinar wordt gegeven door Summer Koster, adviseur en trainer TIMM Consultancy en het LOCK. Met medewerking van ervaringsdeskundige Tjarda Reesink.

Let op: je kan je ook opgeven via de website van Augeo Foundation. Het gaat dus om hetzelfde webinar, tweemaal inschrijven is NIET nodig.

Een van de moeilijkste stappen in de meldcode is het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar waarom is het zo ingewikkeld om te signaleren? Gedachten als zie ik het wel goed? Het zal toch niet (ongeloof) of angst om iemand onterecht te beschuldigen steken allemaal de kop op. Ook bepaalde overtuigingen (wie ben ik om me ermee te bemoeien) en de wens en noodzaak om nauwkeurig te handelen kunnen ons verlammen. Waardoor we helemaal niet reageren op signalen.

Naast kennis van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling is het gesprek over vermoedens, onderbuik signalen van belang. Dit betekent dat we bewust zijn van onze eigen afweermechanismen en actief de dialoog blijven houden met onze omgeving over het onderwerp. Het objectief signaleren en de vervolgstappen van de meldcode volgen draagt ertoe bij dat kindermishandeling en huiselijk geweld eerder opgespoord wordt en kan stoppen. Hiermee wordt de aard en de ernst beperkt.

Tijdens het webinar bespreken we wat je kunt doen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. Wat signalen zijn en hoe je tot overwegingen komt.
  2. Hoe je signalen concreet kunt maken
  3. Hoe je samen met de aandachtsfunctionaris a.d.h.v. verhelderende vragen meer koers kunt bepalen voor de verdere stappen in de meldcode

    Bron: 1Sociaal Domein en Augeo Foundation