Meldcode gesprekshandreiking

Als extra onderdeel van de campagne Wijzer met de meldcode heeft Augeo Foundation een gesprekshandreiking gemaakt. Aan de hand van casussen met herkenbare vraagstukken kan je met je team, je organisatie of met ketenpartners in gesprek om te reflecteren op je eigen en elkaars handelen. Deze gesprekken kunnen ook helpen om samen overeenstemming te krijgen over wat een goede handelwijze is bij deze vraagstukken.

Klik hier voor de gesprekshandleiding
Bron: Augeo Foundation