Hoe praat ik met ouders over mediagebruik?

Het is belangrijk om het gesprek met ouders over mediagebruik te beginnen. Ouders zijn namelijk niet altijd bewust bezig met de mediaopvoeding.

Op deze pagina:

Waarom is het belangrijk om met ouders te praten over mediagebruik?

Ouders stellen uit zichzelf vaak weinig vragen over het mediagebruik van hun kind. Terwijl ze wel vaak vragen hebben. Wanneer ouders wel vragen stellen, is er vaak al sprake van een probleem. Ouders met jonge kinderen herkennen vragen of zorgen die kunnen spelen in de mediaopvoeding wel, maar ervaren die (nog) nauwelijks als zorgen. De veronderstelling is dat eventuele problemen rond mediagebruik mogelijk bij oudere kinderen pas lastig worden.

Welke vragen hebben ouders?

De onderstaande vragen komen vaak voor bij ouders:

Begin het gesprek over mediagebruik

Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen wat er in een gezin speelt rond mediagebruik. Hieronder staan een aantal voorbeelden van vragen die je kunt stellen om het gesprek te starten:

 • Welke apparaten hebben jullie in huis?
 • Welke apparaten gebruik je zelf en welke mag je kind gebruiken?
 • Welke apps gebruiken jullie veel?
 • Hoe lang gebruik je zelf je telefoon of tablet op een dag? Hoe lang kijk je televisie op een dag?
 • Hoe lang mag jouw kind op een dag televisie kijken, internetten en computerspelletjes spelen?
 • Vanaf welke leeftijd mag jouw kind media gebruiken?

Vraag de opvattingen over mediaopvoeding uit

Vervolgens is het belangrijk om ouders te laten reflecteren op mediagebruik. Dan kun je het gaan hebben over hun opvattingen met betrekking tot mediaopvoeding. De onderstaande vragen kunnen helpen om ouders te laten reflecteren:

 • Wat voor computerspelletjes vind jij geschikt voor jouw kind?
 • Wat mag jouw kind niet zien op televisie of op de computer?
 • Wat vind jij van seks of geweld in films voor jouw kind?
 • Waar ben je bang voor als jouw kind verkeerde dingen op de computer ziet?
 • Vind je het moeilijk of makkelijk om afspraken te maken met jouw kind?
 • Praat je wel eens met jouw kind over het internet?

Hoe sluit je aan bij iedere ouder?

Als professional is het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de situatie en uitdagingen van iedere individuele ouder. Aansluiten bij de behoeften van ouders doe je in eerste instantie door te achterhalen welke vragen ouders hebben en vooral hoe zij die zelf verwoorden.

Bij het zoeken naar het antwoord sluit je dan aan op een manier die past bij de ouder. Je kunt bijvoorbeeld werken met stellingen om in gesprek te blijven over mediaopvoeding 

externe link

. Je kunt ook met ouders het filmpje 

externe link bekijken over tips om je kind goed te laten omgaan met digitale media of samen de mediadiamant externe link doornemen. Ten slotte kun je met deze tien tips externe link ouders helpen om meer balans te krijgen tussen bewegen en stilzitten met media.

Bron: NJI