Centering Zwangerschap bij Verloskundigepraktijk Natuurlijk Bij Jeanny

CenteringZwangerschap is een project binnen Kansrijke Start. Kansrijke Start wordt sinds 2018 vormgegeven binnen het programma Trendbreuk Zuid-Limburg. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede en gezonde gezondheid op latere leeftijd. Daarom zet Zuid-Limburg in op het bevorderen van een kansrijke start voor elk kind. Speciale aandacht is er voor ouders en kinderen die extra steun of zorg nodig hebben. Daarbij werken partijen in het medische en sociale domein steeds intensiever met elkaar samen in de geboortezorg. Met als gemeenschappelijke insteek Positieve Gezondheid. Kijk voor meer informatie op www.trendbreukzuidlimburg.nl.

SIMPELVELD – We maken kennis met Jeanny en Dewi van Verloskundigepraktijk Natuurlijk bij Jeanny. Deze dames zijn met hun mooie praktijk gesetteld op de Keverberg in Simpelveld. Deze praktijk werkt (deels) volgens de principes van Centering Zwangerschap.

Wat is CenteringZwangerschap? Centering Zwangerschap is groepsgewijze verloskundige zorg waarbij zwangeren een centrale en actieve rol spelen. Binnen de groepsbijeenkomsten vinden de medische controles plaats. Daarnaast praten de vrouwen, die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend, uitgebreid over zwangerschap, gezondheid, leefstijl, de bevalling en babytijd. (bron: centeringzorg.nl)

Centering Zwangerschap. Wat betekent dat voor jullie praktijk?

Bij CenteringZwangerschap is het de bedoeling dat er 10 bijeenkomsten zijn van een groep zwangeren die ongeveer in dezelfde periode zijn uitgerekend. Enkel het intakegesprek én de controles vanaf 36 weken zijn individueel.

In onze praktijk kiezen we voor een hybride variant van Centering. Omdat wij 1-op-1-zorg erg belangrijk vinden, zodat ook de partner goed betrokken is en blijft, combineren wij de bijeenkomsten met individuele consulten. We bieden op dit moment 4 bijeenkomsten aan. Thema’s die aan bod komen zijn geboorteplan, voeding voor de baby, bevalling. Ook organiseren we een terugkomdag waarbij alle moeders met hun baby na de bevalling samen komen om hun ervaring te delen. Een bijeenkomst duurt zo’n 2 uur, dan is ook de medische controle.

We hebben plannen om nog een 5e bijeenkomst te gaan aanbieden, met als thema kraamtijd, die we dan in samenwerking met een kraamverzorgende willen houden. We kiezen voor thema’s tijdens de bijeenkomsten die voor de vrouwen vooral informatief zijn, maar waarbij er ook veel ruimte is voor het gesprek tussen de zwangeren. Het contact dat er gelegd wordt tussen zwangeren is in onze ogen een van de belangrijkste voordelen van Centering Zwangerschap. We zien dat zij op lange termijn vaak nog in contact blijven.

De bijeenkomsten zijn in een sfeervolle ruimte in de praktijk. “Natuurlijk bij Jeanny” ligt in een oude hoeve midden in de natuur, een omgeving die rust en geborgenheid biedt.

Jullie zijn een vooruitstrevende praktijk, met oog voor het maatschappelijk belang van jullie functie. Wat kunnen we nog meer van jullie verwachten?

Toen onze praktijk nog in Heerlen-Centrum gelegen was, organiseerden we TheeJeMee. Een samenzijn tussen jonge moeders, waarbij het doel was om de eenzaamheid in een zwangerschap, kraamtijd en het jonge ouderschap te ondervangen. Dit willen we in de toekomst weer oppakken. Daarnaast hebben we ambities om een geboortehuis te openen op deze plek, waarbij een moeder op onze locatie mag bevallen én haar kraamtijd mag verblijven, in een intieme setting. We vinden het belangrijk om verbinding te vinden en te houden met alle doelgroepen. We zouden het bijvoorbeeld heel leuk vinden als de basisscholen in het najaar hier appels komen plukken. Ze zijn van harte welkom! Als de plannen van de verbouwing gerealiseerd zijn, zouden we ook graag op gebied van kansrijke start meer initiatieven willen opstarten in samenwerking met de verschillende gemeentes in Parkstad. Dat lijkt ons zeer waardevol.

“Natuurlijk Bij Jeanny” is gelegen op Wijnstraat 25 in Simpelveld. Voor meer informatie óf aanmelden kunt u terecht op natuurlijkbijjeanny.nl of via info@natuurlijkbijjeanny.nl.