Zorginstelling kinderen en jeugd Zorggroep Vizie

Omschrijving

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling, die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek middels ambulante en groepsbegeleiding, logeerweekenden en onafhankelijke casusregie. Tevens biedt Zorggroep Vizie behandeling aan kinderen en jeugdigen en hun ouders/opvoeders met lichte psychiatrische problematiek. Door deze combinatie van ons zorgaanbod trachten wij een brug te slaan tussen psychiatrische en pedagogische problemen, waar ouders en hun omgeving mee te maken hebben. 

Openingstijden

Informatie

Locatie