XONAR

Omschrijving

XONAR biedt jeugd- en opvoedhulp, pleegzorg, vrouwenopvang en hulpverlening en opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Parkstad Limburg en omgeving.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie