UWV Heerlen

Omschrijving

UWV (Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen) is een overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA en de Ziektewet. UWV is verder houdster van de Polisadministratie, een van de basisregistraties van de overheid.

Daarnaast heeft UWV een rol bij de uitvoering van de Wahjong, TW en de WAZ. UWV beoordeelt of een werknemer/verzekerde recht heeft op een uitkering volgens de genoemde regelingen en wetten, en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Daarnaast verstrekt UWV de uitkeringen.

Ook voert UWV enkele regelingen uit de Wet arbeid en zorg (WAZO) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. Ten slotte is UWV verantwoordelijk voor reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten die geen werkgever meer hebben. Daartoe schakelt UWV private re-integratiebedrijven in. In kader van reïntegratie van mensen met auditieve beperking verzorgt UWV ook de tolkvoorziening voor onderwijs en werk.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie