Stichting Zonnewende - Huize Horizon

Omschrijving

Het bieden van beschermende huisvesting en woonrevalidatie aan mensen, die door psychische factoren, tijdelijk of blijvend niet in staat zijn tot zelfstandig wonen in de maatschappij en die bij het ontbreken van deze voorzieningen zijn aangewezen op opname in een psychiatrisch hostel of psychiatrisch ziekenhuis en voorts al hetgeen met daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Ook bieden wij woonruimte aan mensen die in de maatschappij moeilijk een plek weten te veroveren.

Openingstijden

Informatie

Locatie