Cliëntenraad Sociale Zaken, Werk en Inkomen Kerkrade

Omschrijving

De primaire taak van de stichting Cliëntenraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders en/of de Raadscommissie Burgers en Samenleving. Daarnaast is zij van mening dat zij ook een ondersteunende taak heeft ten aanzien van de uitkeringsgerechtigden en minima van de gemeente Kerkrade.

Openingstijden

  • MAANDAG: 08:30-17:00
  • DINSDAG: 08:30-17:00
  • WOENSDAG: 08:30-17:00
  • DONDERDAG: 08:30-19:00
  • VRIJDAG: 08:30-12:00

Informatie

Locatie