Stichting Buurtgericht Werken Mariarade

Omschrijving

Buurtgericht Werken is een vorm van Burgerparticipatie in Heerlen. In Mariarade zijn een aantal vrijwilligers actief binnen Buurtgericht Werken. Hun doel is het leefbaar houden van de wijk ; het betrekken van de bewoners bij hun wijk en het opkomen voor de belangen van de wijk bij de gemeente.

Openingstijden

Informatie

Locatie