Sociaal Buurtteam

Omschrijving

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). In het Sociaal Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker Wmo- en jeugdconsulent samen. In elke buurt is hulp en ondersteuning dichtbij. Het buurtteam bekijkt eerst of u zelf of misschien iemand in uw omgeving voor een oplossing kan zorgen. Als dit niet kan, gaan zij uw hulpvraag samen met u verder onderzoeken. Als het nodig is, schakelen zij deskundige hulp in. U krijgt één vast aanspreekpunt voor u of uw gezin, ook als er meerdere problemen spelen. In Heerlen zijn 14 buurtteams actief.

U kunt ook terecht bij één van de Buurtpunten. Kijk hier voor de informatie over het buurtpunt bij u in de buurt.  

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres of online locatie.