Sociaal Buurtteam Caumerveld-Douve Weien

Omschrijving

Heeft u vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien, werkloosheid, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid of WMO. Dan kunt u terecht bij het Sociaal Buurtteam (SBT). In het Sociaal Buurtteam werken de wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker Wmo- en jeugdconsulent samen. In elke buurt is hulp en ondersteuning dichtbij.

Het buurtteam bekijkt eerst of u zelf of misschien iemand in uw omgeving voor een oplossing kan zorgen. Als dit niet kan, gaan zij uw hulpvraag samen met u verder onderzoeken. Als het nodig is, schakelen zij deskundige hulp in. U krijgt één vast aanspreekpunt voor u of uw gezin, ook als er meerdere problemen spelen. In Heerlen zijn 14 buurtteams actief.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie