Basis- en voortgezet speciaal onderwijs De Pyler

Omschrijving

De Pyler is een school voor orthopedagogisch onderwijs. Als school voor speciaal onderwijs bieden zij ondersteuning en specifieke zorg voor leerlingen en ouders. Naast speciaal onderwijs ondersteunt De Pyler scholen (basisschool en voortgezet onderwijs) op verschillende manieren, zoals:

  • Preventieve begeleiding (vroegtijdige zorg)
  • Consultatie zorgleerlingen
  • Bemiddelen en uitvoeren diagnostiek
  • Begeleiden en coachen van leerkrachten
  • School-Video-Interactie-Begeleiding
  • Communicatietraining
  • Co-teaching
  • Begeleiden en coachen van teams
  • School Wide Positive Behaviour Support (SWPBS)

 

Informatie

postadres:

Locatie