Bassisschool Mgr. Hanssen Hoensbroek

Omschrijving

Onderwijssexpert op het gebied van gehoor, spraak en taal. Wij geven onderwijs en ambulante begeleiding aan dove en slechthorende kinderen en aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Mgr. Hanssen is onderdeel van Vitus Zuid, www.vituszuid.nl 

Openingstijden

Informatie

Locatie