Basisschool SO De Wissel

Omschrijving

SBO De Wissel is een RK school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en is onderdeel van Stichting MOVARE. Een SBO is bestemd voor kinderen die vanwege hun problemen niet meer goed geholpen kunnen worden op een gewone basisschool en voor wie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is afgegeven.

Informatie

postadres:

Locatie