Stichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan (SBOH)

Omschrijving

De gemeente Heerlen heeft in het kader van het door de overheid ingestelde grote stedenbeleid gekozen voor buurtgericht werken. Opzet hiervan is dat gemeente, burgers en maatschappelijke instellingen samenwerken om problemen en knelpunten buurtgericht aan te pakken. De S.B.O.H. is de officiële gesprekspartner namens de wijk Heerlerbaan met de gemeente Heerlen.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie

Deze organisatie heeft geen bezoekadres of online locatie.