Kinderpraktijk Roos

Omschrijving

Roos Kinderpraktijk biedt:
– Trainingen die erop gericht zijn het welbevinden en sociaal functioneren te vergroten zoals weerbaarheidstraining ( ROTS, WATER ) sociale vaardigheidstraining en begeleiding in echtscheidingssituaties ( KIES )
– Behandelingen voor psychosociale problemen, zoals psycho-educatie, psycho-fysieke behandeling en psycho-sociale behandeling.

Openingstijden

Informatie

postadres:

Locatie